GLASBA SLIKE VIDEO GLASBENI HITI

   
 

Pogoji Uporabe

Z registracijo na strani Slomedia.si se uporabnik zavezuje, da bo dosledno upošteval pogoje uporabe in da je seznanjen z varnostno politiko strani Slomedia.si. Ti pogoji so pravno zavezujoči za obe strani. Stran Slomedia.si si pridržuje pravice, da lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje uporabe, kot tudi svojo varnostno politiko. Če se z pogoji uporabe ali varnostno politiko ne strinjate, ste stran Slomedia.si primorani zapustiti.

1.
Z registracijo na strani Slomedia.si se zavezujete, da ste starejši od 15 let, ter da razumete pogoje uporabe in varnostno politiko. Kdor se registrira na strani Slomedia.si, je v nadaljevanju teksta omenjen kot "uporabnik".

2.
Svoje članstvo na strani lahko uporabnik kadarkoli prekine, brez da bi o tem bil dolžan obvestiti upravitelje strani Slomedia.si. Z predčasno prekinitvijo članstva uporabnik nikakor ni upravičen do povračila kakršnih koli vloženih sredstev.

3.
Stran je namenjena izključno zasebni uporabi. Kdorkoli bi stran uporabil za kakršno koli lastno dobičkonosno dejavnost ali reklamiranje drugih strani, izdelkov, storitev..., s tem direktno krši pogoje uporabe in bo nemudoma odstranjen s strani. Informacij pridobljenih na strani ne sme nihče uporabljati kot statistični vir za kakršne koli raziskave z izjemo lastnikov strani Slomedia.si, ki se zavezujejo, da bojo pridobljene informacije uporabili zgolj za dvig kvalitete ponujenih storitev. Več o tem si lahko preberete v varnostni politiki.

4.
a. Vsak uporabnik je sam osebno odgovoren za vsebine, ki jih objavlja na strani. Vse slike, avdio in video posnetke,  ki jih uporabnik javno objavi, so dostopne vsem ostalim članom strani Slomedia.si.
b. Vsak uporabnik soglaša s tem, da na strani ne bo objavljal avtorsko zaščitenega materiala, slik, avdio ali video posnetkov, besedil ali česarkoli drugega. Kršitelji sami osebno odgovarjajo za datoteke ki jih naložijo na stran in tudi nosijo posledice morebitnega sodnega pregona.
c. Vsak uporabnik soglaša s tem, da ne bo objavljal komentarjev, slik, avdio ali video datotek, besedil ali drugega materiala, ki bi:
- bil žaljiv do drugih uporabnikov
- spodbujal nasilje, rasno, spolno, versko ali kakršno koli drugačno nestrpnost

- vseboval XXX vsebino
- bil neprimeren za osebe mlajše od 18 let
- na kakršen koli način kršil avtorske pravice
- na kakršen koli način oglaševal konkurenčne ali nekonkurenčne usluge, storitve, izdelke ipd.
- prekoračil mejo dobrega okusa
- vseboval podatke, ki vodijo do strani, ki vsebujejo zgoraj našteto
c. Vsak uporabnik se zavezuje, da v svojem profilu ne bo objavljal telefonskih štrevilk, naslovov ulic, imen in priimkov, e-poštnih naslovov ali kakršnih koli drugih podatkov o tretjih osebah brez njihovega izrecnega dovoljenja.


5.

Vsak uporabnik se zavezuje, da bo na strani Slomedia.si imel samo en račun, kakršno koli podvajanje računov bomo nadzorovali in kaznovali z izbrisom vseh računov.


6.

Vsak uporabnik se zavezuje da je seznanjen z pogoji uporabe in varnostno politiko strani.


7.

Upravitelji strani Slomedia.si lahko kadar koli brez kakršnega koli opozorila in s kakršnim koli razlogom onemogočijo uporabniku dostop do strani Slomedia.si in vseh njenih funkcij.


8.

Upravitelji strani Slomedia.si si pridržujemo pravico do spremembe pogojev uporabe ali varnostne politike brez da bi o tem predhodno obvestili uporabnika. Uporabnik je sam dolžan poznati pogoje uporabe in varnostno politiko in v primeru nestrinjanja z njimi nemudoma izbrisati svoj profil.


9.

Član izrecno zagotavlja, da so gradiva, ki jih posreduje v okviru storitev spletnega mesta SloMedia.si, njegova avtorska dela oziroma ima član pridobljene ustrezne materialne avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, ki članu dovoljujejo razpolaganje z avtorskim delom na način, določen v teh splošnih pogojih. V primeru objave gradiv, ki so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, uporabnik jamči, da je pred objavo pridobil ustrezno (pisno) soglasje nosilcev pravic. S posredovanjem gradiva na spletno mesto SloMedia.si daje član, ki je gradivo posredoval, ponudniku storitev neizključno in neodplačno pravico do časovno in prostorsko neomejene uporabe in objave posredovanega gradiva, vključno s pravico reprodukcije, distribucije, predelave oziroma spreminjanja (ter izključne uporabe dela v spremenjeni obliki), javnega prikazovanja in predvajanja gradiva delno ali v celoti po presoji ponudnika storitev. Ponudnik storitev lahko gradivo objavlja v vseh elektronskih medijih (internet, televizija in kabelski mediji, prenosni telefoni (mobilni portali), predvajalniki video in glasbenih vsebin ipd.), v vseh formatih, v katerih se lahko predvajajo avdio in video vsebine. Skladno z določbami zakona o avtorski in sorodnih pravicah član prenaša na ponudnika materialne avtorske pravice, ki se nanašajo na uporabo gradiva v skladu s tem odstavkom. Ponudnik lahko pridobljene pravice iz tega odstavka v celoti ali delno prenaša na tretje osebe. S sprejemom splošnih pogojev se uporabnik ali član strinja, da ponudnik in tretje osebe niso odgovorne za ravnanje z informacijami, ki jim jih pošlje sam. Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za pravne napake na gradivu, ki ga je prejel od uporabnikov ali članov. Ponudnik si v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine pridržuje pravico ukrepanja proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.


10.

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem mestu SloMedia.si. Ponudnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku ali članu dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.


Upravitelji strani SloMedia.si


 

Pirš Trans d.o.o., mednarodni transporti in špedicija


 

         SloMedia.si na  Netlog - Facebook

video, izmenjava, oddih, igre , ženske, Počitnice, oglaševanje, Partyshop.si, spletno gostovanje, video filmi, dekleta, Verzi , podnapisi , obrazi, Digitalni marketing